Κλικ για Μεγέθυνση

Ο Χρυσός Κύκλος του Simon Sinek

Ο Χρυσός Κύκλος είναι μια εναλλακτική προσέγγιση στις υπάρχουσες θεωρίες, που εξηγεί γιατί κάποιοι ηγέτες και οργανισμοί έχουν επιτύχει τόσο δυσανάλογο βαθμό επιρροής. Αποδεικνύει ότι οι ηγέτες μπορούν να εμπνεύσουν δράση αντί να χειραγωγήσουν τους άλλους σε δράση. Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για να εμπνεύσει τους ανθρώπους, εξηγεί την αφοσίωση ή δημιουργεί αρκετή δυναμική, ώστε να μετατρέψει μια ιδέα σε κοινωνικό κίνητρο.