Ο Κύκλος Μάθησης των Τεσσάρων Σταδίων του David Kolb

Σύμφωνα με τον Kolb, κατά την εκπαιδευτική διεργασία ένας εκπαιδευόμενος κινείται μέσα σε ένα ελικοειδές άμεσων εμπειριών που οδηγούν στην παρατήρηση και τον στοχασμό της εμπειρίας. Οι στοχασμοί αυτοί απορροφώνται και συνδέονται με προηγούμενη γνώση που εν συνεχεία μεταφράζονται σε αφηρημένες έννοιες ή θεωρίες, δημιουργώντας νέους τρόπους και ενέργειες για να αναπροσαρμοστεί στην εμπειρία και να μπορούν να δοκιμαστούν ή να διερευνηθούν περαιτέρω.

Κλικ για Μεγέθυνση

Ο Κολμπ περιέγραψε τα τέσσερα στάδια του κύκλου της βιωματικής εκπαίδευσης ως:

  • Συγκεκριμένη Εμπειρία (Concrete Experience – CE)
  • Αναστοχαστική Παρατήρηση (Reflective Observation – RO)
  • Αφηρημένη Θεωρητική Σύλληψη (Abstract Conceptualization – AC)
  • Ενεργός Πειραματισμός (Active Experimentation – AE)